Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier och språk

Introduktion till högskolestudier och språk

Utförandeplaner
Kod: SK15IN
Namn: Introduktion till högskolestudier och språk
SP totalt: 19
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 6    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande är förtrogen med yrkeshögskoleväsendet och kan planera och ta ansvar för egna studier
• Studerande kan söka och använda sig av olika slag av information och litteratur samt uttrycka sig ändamålsenligt och klart i olika situationer
• Studerande har utvecklat, berikat ordförrådet och språkkunskaperna så att de motsvarar de krav som yrkesverksamheten och fortsatta studier ställer
• Studerande behärskar fackterminologin inom utbildningen
• Studerande har beredskap att skapa stilhelheter med hjälp av datastödd stilplanering och bilder
• Studerande har grundläggande kunskap inom branschens kemi och biologi
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen