Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Praktik musikpedagoger » Praktik Musikpedagoger » Praktik 4

Praktik 4

Utförandeplaner
Kod: MU13PR04
Namn: Praktik 4
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter genomgången praktik förväntas den studerande

-ha fått fördjupade insikter i sitt tyngdpunktsområde

-på ett personligt plan kunna instudera, repetera och planera musikalisk verksamhet och musikaliskt material

-förmå ta egna initiativ och uttrycka egna synpunkter i de situationer som uppstår under praktiken

-kunna analysera, argumentera och lösa problem tillsammans med praktikplatsens handledare

-kunna anpassa sig till arbetsplatssituationer enskilt och i grupp

-förmå samarbeta i undervisning och arbetssituationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Hör till musikpedagoikstudier


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen