Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Praktik musikpedagoger » Praktik Musikpedagoger » Praktik 3

Praktik 3

Utförandeplaner
Kod: MU13PR03
Namn: Praktik 3
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter genomgången praktik förväntas den studerande

-kunna fungera konstruktivt, befästa sina färdigheter och förmågan att smidigt påverka undervisnings- och inlärningsprocessen.

-kunna tillämpa ämneskunskaper samt olika pedagogiska och didaktiska teorier, pröva olika arbetssätt och metoder för gruppundervisning

-kunna förverkliga undervisning på lämplig nivå och med anpassat och varierat material och innehåll

-kunna samarbeta, arbeta kollegialt och känna till faktorer som påverkar läraren och yrket

- i samråd med studiekamrater och handledare kunna analysera och argumentera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Kursen hör till musikpedagikstudier


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen