Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Praktik musikpedagoger » Praktik Musikpedagoger » Praktik 2

Praktik 2

Utförandeplaner
Kod: MU13PR02
Namn: Praktik 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- kunna observera, planera, genomföra och utvärdera gruppundervisning

- ha fått en bredare inblick i pedagogisk verksamhet i praktiken

- kunna analysera och anpassa undervisningen utgående från elevers nivå

- kunna samarbeta, arbeta kollegialt

- i samråd med studiekamrater och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Kursen hör till pedagogikstudier


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen