Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Praktik musikpedagoger » Praktik Musikpedagoger » Praktik 1

Praktik 1

Utförandeplaner
Kod: MS17PR01
Namn: Praktik 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- ha fått en inblick i allmän pedagogisk verksamhet i praktiken

- systematiskt kunna observera, beskriva och redogöra för olika dimensioner av skolans verksamhet

- i samråd med studiekamrat och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Hör till musikpedagogikstudier


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen