Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering

Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering

Utförandeplaner
Kod: SHV17HL02
Namn: Social- och hälsoekonomisk styrning, juridik och budgetering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kompetensmål:
Grundläggande kunskaper i hälsoekonomisk styrning, hälsoekonomi som ämne speciellt i
relation till att professionellt arbete inte tidigare har ingått i utbildningen. Grundläggande kunskaper i budgetering och budgetuppföljning, varje medarbetare bör ha elementära kunskaper i den terminologi som används av ekonomiskt kunniga. Vi behöver ett språk vi kan argumentera med för att kunna påverka verkligheten för våra klienter och patienter. Uppdatering av aktuell lagstiftning och hälsojuridik, Fördjupning i arbetsrätt, arbets- och kollektivavtal

Läranderesultat/kompetenser
Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
1. Förklara och värdera grundläggande begrepp inom hälsoekonomi och hälsoekonomisk styrning så som effektivitet, produktivitet och ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv
2. Beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
3. Förklara sambandet mellan verksamhet och budget
4. Bedöma verksamheten utgående från aktuell lagstiftning och dokument som styr social- och hälsovård
5. Kritiskt analysera frågeställningar som berör arbetsavtal och arbetsförhållanden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen