Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Nationalekonomi

Nationalekonomi

Utförandeplaner
Kod: FEV13NA01
Namn: Nationalekonomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn i företagens verksamhet
-känner olika begrepp inom nationalekonomin
-får en helhetsbild av nationalekonomins struktur
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Swedish
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen