Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH) » Praktik Musiker » Praktik för musiker » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: MU14PR02
Namn: Praktik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branchen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen