Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i rytmmusik » Musikproduktion » Musikproduktion 1

Musikproduktion 1

Utförandeplaner
Kod: MU14MP01
Namn: Musikproduktion 1
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

har insikt i musiktekniskt arbete i studiomiljö.

har insikt i låtskrivning och musikproduktion inom olika genrer i studiomiljö samt kunskaper i inspelning, mixning och mastering.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen