Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i rytmmusik » Ensembleprojekt » Ensembleprojekt 2

Ensembleprojekt 2

Utförandeplaner
Kod: MU14EP02
Namn: Ensembleprojekt 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

kan utöva rytmmusik i olika former av ensembler - såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt - inom olika genrer.

kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen