Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Praktik musikpedagoger » Praktik Musikpedagoger » Undervisningsövning 2 och gruppundervisning

Undervisningsövning 2 och gruppundervisning

Utförandeplaner
Kod: MU10PR07
Namn: Undervisningsövning 2 och gruppundervisning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Godkänd i Undervisningsövning 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan planera, genomföra och utvärdera instrumentalundervisning och pedi-elevers inlärningsprocess med hänsyn till nivå 3 och 4

integrerar teori och praktik i den pedagogiska verksamheten genom att visa på didaktiska variationer, analytisk och kritisk problemlösning, kreativa lösningar och inre reflektion

har erfarenhet av att leda gruppundervisning och ensembleverksamhet

kan utöva och reflektera kring kollegial samverkan i undervisningen

kan kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ, även i gruppundervisning och ensembleverksamhet

kan i det praktiska arbetet visa på en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken och den egna professionella utvecklingen som musikpedagog.

visar en fördjupad medvetenhet om lärarskapets etiska sociala dimensioner i undervisningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen