Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Praktik musikpedagoger » Praktik Musikpedagoger » Undervisningsövning 1

Undervisningsövning 1

Utförandeplaner
Kod: MU10PR06
Namn: Undervisningsövning 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan planera, genomföra, analysera och utvärdera instrumentalundervisning för elever på nybörjarnivå: nivå 1 och 2.

kan analysera och utvärdera inlärnings- och undervisningsprocessen med särskild hänsyn till nybörjarnivå.

kan tillämpa och reflektera kring olika didaktiska metoder i instrumentalundervisningen på nybörjarnivå.

använder sitt musiska tänkande i ett lärarperspektiv.

kan reflektera kring sitt eget sätt att tänka och handla i den pedagogiska processen

visar på en medvetenhet om lärarskapets etiska och sociala dimensioner i undervisningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen