Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Praktik Musikpedagoger

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Praktik Musikpedagoger
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3: 10    År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen