Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH) » Praktik Musiker » Praktik för musiker » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: MU14PR04
Namn: Praktik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branchen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen