Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Management of Environmental Impact » Environmental Impact Assessment

Environmental Impact Assessment

Utförandeplaner
Kod: CM16ME01
Namn: Environmental Impact Assessment
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: The Student
-understands the importance of assessing the long term environmental consequences of planning and construction
-knows the EIA process in Finland and EU
-is familiar with different methods of assessing environmental consequences of a product, a service or an activity
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Sustainable Coastal Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen