Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Leadership and Research » Research Methodology

Research Methodology

Utförandeplaner
Kod: IZ10TM07
Namn: Research Methodology
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: The Student
-Is familiar with different scientific theories
-Can describe and apply relevant research methods
-Can plan a scientific study and is able to analyze and communicate research findings
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Sustainable Coastal Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen