Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Management of Environmental Impact

Management of Environmental Impact

Utförandeplaner
Kod: CM16ME
Namn: Management of Environmental Impact
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The Student
- is familiar with how to identify and manage environmental impact.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: SCM
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen