Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Sustainable Coastal and Water Management

Sustainable Coastal and Water Management

Utförandeplaner
Kod: CM13SW
Namn: Sustainable Coastal and Water Management
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The Student
- knows the concept of Integrated Coastal Zone Managment
- is familiar with Maritime Spatial Planning
- understands the principles of monitoring of aquatic bodies
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Sustainable Coastal Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen