Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Coastal Ecology and Ecosystem Services

Coastal Ecology and Ecosystem Services

Utförandeplaner
Kod: CM13CE
Namn: Coastal Ecology and Ecosystem Services
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The Student
-understands the principles of ecology and that all ecosystems has an economical value
-understands the interdependency of nature and society
-knows the basics of coastal ecology
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Sustainable Coastal Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen