Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Praktik » Praktiskt arbete i skönhetsstudion

Praktiskt arbete i skönhetsstudion

Utförandeplaner
Kod: SK17PR
Namn: Praktiskt arbete i skönhetsstudion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2: 1    År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande kan ta emot kunder i skönhetsstudion och har beredskap att genomföra kundprocessen
• Studerande kan utföra behandlingar och tjänster inom branschen
• Studerande har förståelse för företagande, marknadsföring och försäljning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Estenom
Anmärkningar: Studerande arbetar 38 h/sp.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen