Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Färglära, modevetenskap och hälsa » Färglära

Färglära

Utförandeplaner
Kod: SK17MH01
Namn: Färglära
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om färglärans grunder
• Studerande känner till olika färger och kan beskriva dem för kunden
• Studerande känner till olika färgsystem och färgsystemet inom hårfärgning
• Studerande har kunskap om färgernas psykologiska påverkan
• Studerande kan tillämpa färgläran i det praktiska arbetet inom branschen
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen