Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Ekonomistyrning och granskning » Riskhantering och intern kontroll

Riskhantering och intern kontroll

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ17EG01
Namn: Riskhantering och intern kontroll
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Förstår betydelsen av riskhantering och intern kontroll i en organisation.
Känner till riskhanteringsmetoder och strukturer för uppbyggande av intern kontroll.
Kan utföra en riskanalys och uppgöra en åtgärdsplan.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen