Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Ämnespedagogik med fokus på publikarbete

Ämnespedagogik med fokus på publikarbete

Utförandeplaner
Kod: DI17PD10
Namn: Ämnespedagogik med fokus på publikarbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

kunskap och förståelse:
- Förstå vilka fördelar och synergieffekter ett publikarbete genererar för såväl publiken som för konstformen
- Känna till och kunna återberätta olika exempel på genomförda publikarbeten inom Norden och Europa
- Kartlägga publikarbetarens arbetsfält

Färdigheter och förmåga:
- Kunna producera och genomföra ett publikarbete som bygger på dramapedagogiska metoder, i anknytning till en teater eller en annan instution
- Besitta verktyg och former för att deltagaren (publiken) i ett publikarbete ges möjlighet att lära känna konstformen på ett djupare plan, sänka tröskeln mellan scen och salong
- Kunna ge deltagaren ny förståelse, insikter och specifik terminologi vilket ger deltagaren möjlighet att kommunicera och reflektera över sin konstupplevelse.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kunna möta publiken på ett naturligt, avspänt, pedagogiskt och ödmjukt förhållningssätt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen