Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 2

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 2

Utförandeplaner
Kod: DI17PD09
Namn: Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Kunna se den enskilda människan och dess behov
- Ha flyttat fokus bort från sig själv till skådespelarna/eleverna
- Ha en praktisk och teoretisk förståelse för teaterundervisning på olika nivåer
- Ha en utökad kunskap om gruppdynamik
- Kunna förklara teorin om biologiskt ledarskap

Färdighet och förmåga
- Kunna planera repetitioner/lektioner med en fungerande dramaturgisk båge
- Kunna planera tidsenligt, innehållsenligt och realistiskt på basen av de givna omständigheterna
- Kunna vara flexibel och medvetet använda och utveckla alternativa sätt att leda övningar
- Kunna integrera teori och praktik i det pedagogiska tänkandet
- Ha en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken som scenkonstpedagog

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat större säkerhet i sitt uppträdande och i presenterandet av sin idéer
- Se varje människa, varje funktion och varje roll som en viktig del av helheten
- Ha en ökad förståelse för ledarskapet etiska och sociala dimensioner
- Förstå betydelsen av kollegial samverkan för utvecklingen av scenkonst, tillämpad teater och dramaverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen