Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Ämnespedagogik med fokus på tillämpad teater, ungdomar och vuxna (TUI)

Ämnespedagogik med fokus på tillämpad teater, ungdomar och vuxna (TUI)

Utförandeplaner
Kod: DI17PD08
Namn: Ämnespedagogik med fokus på tillämpad teater, ungdomar och vuxna (TUI)
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till exempel på olika TIU-projekt
- Ha kunskap om devising-metoden
- Ha förståelse för syftet med TIU-projekt
- Förstå vikten av att skapa rätt atmosfär för deltagarna

Färdighet och förmåga:
- Kunna planera och genomföra ett TIU-projekt, från idé till föreställning
- Kunna genomföra källforskning
- Kunna agera såväl som skådespelare som regissör
- Kunna arbeta med devising-metoden
- Kunna förena dramakonventioner på ett fungerande sätt med det dramaturgiska förloppet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Vara medveten om vikten av källforskning
- Ha tydliga pedagogiska målsättningar i relation till temat
- Sträva efter hög konstnärlig kreativitet
- Inse vikten av att ständigt vidareutveckla projektet på basen av publikreaktioner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen