Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Ämnespedagogik med fokus på drama: Konventioner och arbetssätt

Ämnespedagogik med fokus på drama: Konventioner och arbetssätt

Utförandeplaner
Kod: DI17PD05
Namn: Ämnespedagogik med fokus på drama: Konventioner och arbetssätt
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner
- Ha utvecklat dramaturgiskt tänkande i utvecklandet av ett dramaförlopp
- Förmå identifiera skillnaden mellan processorienterad samt produktorienterad dramaundervisning

Färdighet och förmåga
- Kunna använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp
- Kunna planera, utarbeta och utföra ett processdrama

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat en grundförståelse för dramapedagogikens möjligheter
- Kunna reflektera över lek, kreativitet och barns erfarenheter som en grund för lärande
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen