Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Teater -och dramahistoria

Teater -och dramahistoria

Utförandeplaner
Kod: DI17BS02
Namn: Teater -och dramahistoria
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs

Kunskap och förståelse
- Kunna relatera sin kunskap till samhällsutveckling och kulturhistoria
- Kunna relatera sin kunskap till den egna utbildningens teater och dramapedagogik
- Kunna inhämta och använda sig av bakgrunds- och referensmaterial.

Färdighet och förmåga
- Kunna placera sig i teaterns historia och utveckling.
- Ha kunskaper om olika skådespelarteorier, teaterformer- och traditioner
- Kunna förstå teaterhistorien utifrån historiska, estetiska, sociala och politiska perspektiv
- Kunna applicera denna kunskap på egen undervisning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Använda teaterhistoria för att utöka den egna repertoaren när man skapar föreställningar
- Kunna beskriva, analysera och reflektera över teaterhistoriska processer och teorier kring olika delområden; skådespelarkonst, regi, scenografi, kostym, ljus och ljud mm.
- Ha förstått grunderna för skådespelarkonsten i relation till olika teorier och praxis
- Utvidgad förståelse för ensemble tankens betydelse för teaterutvecklingen
- Förståelse för olika synssätt på teatern.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen