Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Kulturkunskap

Kulturkunskap

Utförandeplaner
Kod: DI17BS04
Namn: Kulturkunskap
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- känna till och har förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper
- ha förståelse för samtidskulturen
- ha förståelse för kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext

Färdighet och förmåga:
- ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturellt utveckling
- kunna redovisa för teaterns och dramapedagogikens roll i samhälle
- ha förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna se rikedom och utmaningar i vårt föränderligt och mångkulturellt samhälle
- är motiverad att medgestalta framtidens samhälle
- kunna se på samhällets omständigheter på ett kritisk, analytiskt och konstruktivt sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen