Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Företagsamhet

Företagsamhet

Utförandeplaner
Kod: DI17BS03
Namn: Företagsamhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Känna till olika verksamhetsmodeller
- Känna till olika fonder och stiftelser samt deras verksamhetsområde
- Känna till marknadsföringsmöjligheter för den egna verksamheten

Färdighet och förmåga
- Kunna skriva ansökningar, göra budget och redovisningar
- Kunna genomföra en presskonferens
- Kunna planera och genomföra en teaterfestival

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat motivationen att grunda ett eget företag
- Ha insett vikten av nätverk och börjat aktivt bygga upp ett
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen