Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Branschspecifika studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Branschspecifika studier
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2: 4    År 3:     År 4: 7    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Dramainstruktör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen