Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer
SP totalt: 32
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 17    År 3: 5    År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Dramainstruktör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen