Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar » Förskole- och nybörjarundervisning

Förskole- och nybörjarundervisning

Utförandeplaner
Kod: MS17PD03
Namn: Förskole- och nybörjarundervisning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall

- känna till huvuddragen i utvecklingen hos barn i åldern 6-8 år

- kunna redogöra för förskolans organisering i Finland

- kunna analysera och diskutera vad läroplanerna för förskole- och nybörjarundervisning anför rörande lärande, pedagogisk miljö, helhetssyn på lärandeinnehåll, kreativitet, metoder, utvärdering, bedömning och samverkan mellan hem, förskola och skola

- kunna reflektera över lek och barns erfarenheter som en grund för lärande

- kunna redogöra för huvudprinciperna i stödandet av läs- och skrivutveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen