Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar » Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling

Utförandeplaner
Kod: MS17PD01
Namn: Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall:

- precisera den tillämpade pedagogiken som ett vetenskapsområde

- förstå målfrågornas betydelse för fostran, undervisning och utbildning

- förstå pedagogikens roll i relation till samhällsutvecklingen

- förstå utbildningens funktion för utvecklingen av kultur och samhälle

- förstå betydelsen av en jämlikhetsbefrämjande pedagogik och undervisning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen