Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 20    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Dramainstruktör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen