Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Fördjupade pedagogiska studier för musikpedagoger » Musikpedagogik

Musikpedagogik

Utförandeplaner
Kod: MU14PD07
Namn: Musikpedagogik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter genomgången kurs förväntas den studerande

– kunna anpassa och planera undervisningen i musik på olika nivåer

– ha en inblick i hur de tekniska artefakterna kan användas i undervisningen

– med stöd av rådande direktiv; förstå hur urval och examineringsförfarande genomförs

- förstå betydelsen av gruppdynamik och ett musikaliskt ledarskap

– förstå betydelsen av ett fruktsamt kommunikativt musikspråk mellan lärare och elev både i teori och praktik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen