Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Fördjupade pedagogiska studier för musikpedagoger

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Fördjupade pedagogiska studier för musikpedagoger
SP totalt: 17
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 11    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musikpedagog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen