Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fodringar

Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fodringar

Utförandeplaner
Kod: MS17PD
Namn: Grundstudier i pedagogik enligt Åbo Akademis fodringar
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 20    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musikpedagog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen