Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Yrkesstudier för musikpedagoger » Musikbranschen

Musikbranschen

Utförandeplaner
Kod: MU14MB
Namn: Musikbranschen
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musikpedagog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen