Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Common Advanced Professional Studies

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Common Advanced Professional Studies
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Engineering, Automation Technology
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen