Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Rörelsestudier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Rörelsestudier
SP totalt: 19
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2: 8    År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen