Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Scenframställning 3

Scenframställning 3

Utförandeplaner
Kod: DI17TE09
Namn: Scenframställning 3
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Förstå syftet med ett TIU-projekt
- Känna till olika TIU-projekt och deras material
- Ha fördjupat sig i forskningen av projektets teman
- Kunskap om vad en turné innebär

Färdighet och förmåga:
- Kunna använda devising-metoden
- Kunna utveckla en konstnärlig föreställning utgående från pedagogiska målsättningar
- Kunna skriva ett manuskript för ett TIU-projekt
- Kunna förena dramakonventioner med föreställningens dramaturgi på ett fungerande sätt
- Kunna genomföra en turné

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Vara medveten om vikten av källforskning
- Ha tydliga pedagogiska målsättningar i det konstnärliga skapandet
- Sträva efter hög konstnärlig kvalitet för att skapa atmosfär för deltagarna
- Inse vikten av att kontinuerligt vidareutveckla föreställningen på basen av publikreaktioner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen