Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: DI17EX
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: DEL A kan vara:

- Regiarbete inom ett högskoleprojekt, en sommarteater, amatörteater, skolpjäs eller dylikt.
- Rollarbete vid en professionell teater eller i ett examensprojekt
- Publikarbete
- Workshop i dramapedagogik (utveckling av och förverkligande)
- Performance
- TV-program
- Radioprogram

DEL B:
Är en skriftlig uppsats som beskriver och analyserar en eller flera aspekter av det konstnärliga eller konstpedagogiska arbetet. I uppsatsen skall de egna erfarenheterna framföras i en teoretisk diskussion där de valda aspekterna belyses i relation till tidigare forskning eller etablerade teorier och metoder.

Uppsatsens omfattning är ca 20 sidor text (min. 10 sidor).
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen