Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - Lärdomsprovet är uppdelat i
- DEL A: En konstnärlig eller konstpedagogisk del
- DEL B: En skriftlig del
- Studerande har rätt till 14 timmar handledning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen