Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Regi 2

Regi 2

Utförandeplaner
Kod: DI17TE12
Namn: Regi 2
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 8    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha fördjupad analysförmåga i arbete med en pjäs
- Ha fördjupad erfarenhet av tecknens samverkan inom teaterns teckensystem
- Känna till olika ”ingångsportar” till skådespelarna
- Förstå vikten av regissörens vision
- Förstå vikten av casting

Färdighet och förmåga
- Kunna regissera en föreställningshelhet
- Kunna koordinera alla delområden av en produktion
- Kunna leda olika skådespelare anpassad till deras individualitet
- Kunna följa sin vision och samtidigt visar öppenhet för idéer ur ensemblen
- Ha lärt sig olika metoder för att hålla skådespelarnas motivation
- Kunna skriva en detaljerad regiplan
- Kunna förmedla/verbalisera sina visioner till sina skådespelare på ett konkret sätt
- Kunna tillämpa alla delområden av en helhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha vidareutvecklat sitt personliga arbetssätt som regissör
- Ha insett styrkan av ensemblearbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen