Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Rörelsestudier » Rörelse 4

Rörelse 4

Utförandeplaner
Kod: DI17RÖ05
Namn: Rörelse 4
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till grundförutsättningarna för säker stagefighting
- Kunna värdera akrobatikens och dansens betydelse för utbildningar inom teaterfältet
- Kunna identifiera olika dansstilar
- Kunna relatera dansstilar till musikstilar

Färdighet och förmåga:
- Kunna grunderna i stagefighting
- Kunna reagera på partnerns impulser och därmed improvisera fighter
- Kunna göra koreograf till och genomföra en enklare stagefighting-scen
- Ha ytterligare utvecklat sin akrobatiska förmåga
- Kunna genomföra en kort dansteaterföreställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat en hög medvetenhet om säkerhet inom rörelseundervisning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen