Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Rörelsestudier » Rörelse 3

Rörelse 3

Utförandeplaner
Kod: DI17RÖ04
Namn: Rörelse 3
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till grunderna i parakrobatik
- Ha kunskap om metoder i dansimprovisation
- Ha kunskap om tekniken att lyfta

Färdighet och förmåga:
- Kunna genomföra akrobatiska rörelser i par
- Kunna genomföra kontaktimprovisation med akrobatiska element
- Kunna utveckla och genomföra parakrobatik i ett sceniskt sammanhang
- Ha utvecklat den tekniska kvaliteten i rörelserna
- Kunna dansa till en koreografi med högre svårighetsgrad
- Ha ökad kroppslig kreativitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Utvecklat tillit till den egna kroppens möjligheter och uttrycksförmåga
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen