Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Rörelsestudier » Rörelse 2

Rörelse 2

Utförandeplaner
Kod: DI17RÖ03
Namn: Rörelse 2
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- Ha en utvidgad kännedom om möjliga akrobatiska rörelser
- Ha en djupare förståelse för kroppen i relation till rummet
- Ha en utvecklad förståelse för dynamikens betydelse

Färdighet och förmåga:
- Ha en ökad förmåga i styrka och smidighet
- Kunna sätta in akrobatiska rörelser i ett meningsfullt sceniskt sammanhang
- Kunna omsätta korta tematiska uppgifter till rörelser i rummet
- Kunna skapa och genomföra kortare koreografiska uppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ta ansvar för den egna kroppen
- Förstå möjligheterna genom att även arbeta med begränsningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen