Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Rörelsestudier » Rörelse 1

Rörelse 1

Utförandeplaner
Kod: DI17RÖ02
Namn: Rörelse 1
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Kunna motivera sina egna utvecklingsmål
- Förstå vikten av uppvärmning
- Förstå sambandet mellan akrobatik, dans och skådespelarträning

Färdighet och förmåga:
- Kan utnyttja kroppens möjligheter och spontanitet i rörelser
- Kan grundrörelserna i akrobatik
- Kan utnyttja olika rörelsekvaliteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Är medveten om den egna kroppen, dess möjligheter och gränser
- Förstår vikten av att jämföra sig med sina egna prestationer, inte med andras
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen