Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Mask och clown

Mask och clown

Utförandeplaner
Kod: DI17TE11
Namn: Mask och clown
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika mask- och clowntekniker
- förstå olika sätt att artikulera handlingar i relation till rum, tid och rytm
- Förstå dramaturgiska krav av mask- och clownsscener
- Förstå vikten av tydlig rörelse och klara riktningar i rummet

Färdighet och förmåga:
- kunna arbeta utgående från kroppen, ensam och i grupp
- kunna uttrycka känslor enbart med kroppen
- kunna utveckla mask- och clownscener
- kunna arbeta med olika masker
- ha utvecklat den egna clownen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kunna ge feedback för mask- och clownscener
- Ha utvecklad respekt för det fysiska arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen