Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Scenframställning 4

Scenframställning 4

Utförandeplaner
Kod: DI17TE10
Namn: Scenframställning 4
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för ”fysisk teater”
- förstå flera olika sätt att bygga en relation mellan fysiska uttryck och text
- förstå olika sätt att artikulera handlingar, rummet och tid/rytm
- kunna redogöra för ”devicing”

Färdighet och förmåga:
- kunna jobba utgående från kroppen, ensam och i en grupp
- kunna bygga en roll utgående från fysiska handlingar
- kunna bygga rörelsematerial i en grupp utgående från ett valt tema
- kunna skapa symboler genom kroppen och rörelse
- kunna skapa en föreställning på basen av devicing
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av tydlig rörelse och klar användning av rummet
- ha förståelse för den fysiska teaters möjligheter
- ha förståelse för visuella symboler på scen
- ha förståelse för betydelsen av devising
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen